Αποδέχομαι και Υποδέχομαι

Τα άτομα με αναπηρία είναι ενεργοί πολίτες.
Επισκέπτονται καταστήματα, επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες.
Η Metavasis Συμβουλευτική εγκαινιαζει το πρόγραμμα
«Αποδέχομαι και Υποδέχομαι».
Εργαζόμενοι που υποδέχονται κοινό εκπαιδεύονται με στόχο την βέλτιστη εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πιστοποιημένοι εκπαιδευτές και ενεργά άτομα με αναπηρία.