Συνάντηση με τον υφυπουργό μεταφορών

Συνάντηση με τον υφυπουργό μεταφορων Μιχάλη Παπαδόπουλο. Συζητήσαμε το θέμα της νομοθετικής ρύθμισης στον ΚΟΚ που θα δίνει το δικαίωμα στις δημοτικές αστυνομίες να κάνουν χρήση ψηφιακών μέσων ώστε να εφαρμοστεί το project της Metavasis Συμβουλευτική για το Δήμο Θεσσαλονίκης και να τοποθετηθούν κάμερες στις ειδικές θέσεις στάθμευσης για άτομα με αναπηρία.
Η ρύθμιση είναι έτοιμη Θα αποσταλεί στο επισπεύδων υπουργείο το οποίο είναι το υπουργείο εσωτερικών όπου υπάγονται οι δήμοι και οι δημοτικές αστυνομίες.

Συζητήσαμε επίσης για την επιτακτική ανάγκη το ειδικό δελτίο στάθμευσης για άτομα με αναπηρία να αποσυνδεθεί από το όχημα και να συνδεθεί μόνο με τον ωφελούμενο όπως ισχύει στην υπόλοιπη ευρωπαΐκή ένωση.
Το υπουργείο υποδομών και μεταφορών είναι πάντα αρωγός στις δράσεις μας υπέρ της ευζωίας των ατόμων με αναπηρία