Επίσκεψη στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη

Συναντήση με τον κλαδάρχη τάξης υποστρατηγο Ελευθέριο Γκαριλα και την αστυνόμο Νικολέτα
Λαβδή της διεύθυνσης τροχαίας. Συζητήσαμε την πρόταση εφαρμογής του συστήματος βεβαίωσης παραβάσεων στις ειδικές θέσεις στάθμευσης για άτομα με αναπηρία που σχεδιάσαμε για το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Η πρόταση έγινε δεκτή με ικανοποίηση και σύντομα θα γίνει μία διαδικτυακή παρουσίαση στους εμπλεκόμενους φορείς.