Η Metavasis στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Συνάντηση με το γενικό γραμματέα του υπουργείου υποδομών και μεταφορών Γιάννη Ξιφαρά.
Η συζήτησή καφορούσε
🔹θέματα σχετικά με το ειδικό δελτίο στάθμευσης για άτομα με αναπηρία και τη χρήση του στους σταθμούς διοδίων στο εθνικό οδικό δίκτυο
🔹τις εξετάσεις αδειών οδήγησης ατόμων με αναπηρία
🔹 Τη διαλειτουργικότητα του υπουργείου με άλλες υπηρεσίες αναφορικά με τη βάση δεδομένων κατόχων του ειδικού δελτίου στάθμευσης
🔹την αλλαγή Νομικού πλαισίου αναφορικά με τη δημοτική αστυνομία για τη χρήση τεχνικών μέσων στο σύστημα που έχουμε σχεδιάσει για τ9 Δήμος Θεσσαλονίκης για την αντιετώπιση της παράνομης στάθμευσης στις ειδικές θέσεις.

Το υπουργείο υποδομών και μεταφορών είναι αρωγός των ατόμων με αναπηρία για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης.