Γνωριμία με την αναπηρία

Η Metavasis εγκαινιάζει τη δράση “Γνωριμία με την αναπηρία”

Τα παιδιά είναι η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο!
Επισκεπτόμαστε σχολεια και μιλάμε στα παιδιά για τη διαφορετικότητα, την αναπηρία και πως τις αντιμετωπίζουμε.

Μπορούμε να έρθουμε και στο δικό σας!!!