Οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία και ειδικές θέσεις στάθμευσης

Σε πρόσφατη επικοινωνία μας με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενημερωθήκαμε για τα εξής:
Τα οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία είτε Δημοσίας χρήσης δηλαδή λευκά ταξί είτε ιδιωτικής χρήσης δεν έχουν δικαίωμα στάθμευσης στις ειδικές θέσεις αλλά μόνο δικαίωμα ολιγόλεπτης στάσης προς εξυπηρέτηση ενός ατόμου με αναπηρία.
Δικαίωμα στάθμευσης σε αυτές τις θέσεις έχουν αποκλειστικά οχήματα που φέρουν το μπλε δελτίο στάθμευσης ατόμων με αναπηρία.
Οι ειδικές θέσεις είναι εξαιρετικά λίγες και τα οχήματα αυτά πρέπει να σταθμεύουν κάπου αλλού ώστε να μην δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία