Τροχονομικη δράση στη Θεσσαλονίκη

Συμμετείχαμε σε μία κοινή δράση της τροχαίας Θεσσαλονίκης με την δημοτική αστυνομία για τα παράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
Πέραν της τήρησης των νόμων όμως υπάρχει η ατομική ευθύνη και ευαισθησία όλων μας