Προσβάσιμες ακτές για όλους

Αρχίσαμε επικοινωνία με την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου η οποία απαγορεύει κάθε κατασκευή στα όρια του αιγιαλού, ώστε να δημιουργηθούν οι υποδομές πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα ξεκινήσαμε επαφές με beach bar στη Χαλκιδική ώστε να τοποθετηθούν πρόσθετοι ξύλινοι διάδρομοι για να έχουμε  προσβάσιμες ακτές για όλους.