Έκθεση προσπελασιμότητας για το Δήμο Θεσσαλονίκης

Παραλάβαμε από τη διεύθυνση βιώσιμης κινητικότητας του δήμου Θεσσαλονίκης τη λίστα με τις θέσεις στάθμευσης για άτομα με αναπηρία.

Κάναμε την αυτοψία, τις αξιολογήσαμε και ολοκληρώσαμε την έκθεση για την προσπελασιμότητα στο δήμο Θεσσαλονίκης.

Την παραδίδουμε στον απερχόμενο αντιδήμαρχο τεχνικών έργων καθώς και στους εν δυνάμει δημάρχους ευελπιστώντας στην βελτίωση των συνθηκών