Συνάντηση με τον Σπύρο Βούγια

Συνάντηση με τον υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης Σπύρο Βούγια.
Του παραδώσαμε την έκθεση που κάναμε για θέματα προσπελασιμότητας στο Δήμο Θεσσαλονίκης.