Συνάντηση με τον Θοδωρή Ζαγοράκη

Συνάντηση με τον ευρωβουλευτή  Θοδωρή Ζαγοράκη στο γραφείο του μετά άπω πρόσκληση του.
Του παραδώσαμε φωτογραφικό υλικό με επεξηγηματικές παρατηρήσεις για τις πολύ κακές υποδομές προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας στις ελληνικές πόλεις.
Ο κύριος Ζαγοράκης με την ιδιότητά του μπορεί να προκαλέσει την ενεργοποίηση των ελληνικών δομών και υπηρεσιών οι οποίες κακώς δεν εναρμονίζονται με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία προς όφελος των εμποδιζόμενων ατόμων