Συνάντηση με τον πρόεδρο του Δ’ Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης

Μετά από πρόσκληση του Νίκου Παπαδόπουλου επισκεφθήκαμε τον πρόεδρο του 4ου Δημοτικού διαμερίσματος Θεσσαλονίκης τον Κώστα Τσιαπακίδη.

Αφού συζητήσαμε για θέματα προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας στο διαμέρισμα και του εκθέσαμε τις παρατηρήσεις μας, μας ζητήθηκε η συνδρομή μας στην σωστή χωροθέτηση νέων θέσεων στάθμευσης για άτομα με αναπηρία στο διαμέρισμα