Συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα

Συνάντηση με τον υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα και τον συνεργάτη του Σάκη Τσέτη.

Του παραδώσαμε την έκθεση μας για θέματα προπελασιμότητας στο Δήμο Θεσσαλονίκης και κάναμε μία εκτενή συζήτηση για αυτά.

Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας διαχρονικά έχει κάνει προτάσεις για το φλέγον ζήτημα των αναπηρικών θέσεων στάθμευσης.